Bratru poslanci Sněmovny Lukášovi Kolaříkovi


Medical Cannabis Social Club dusan.dvorak@konopijelek.cz

22:11 (před 5 minutami)
komu: AdvokatiEducation Cannabis Clinic 
po 17. 12. 2018 v 21:56 odesílatel Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal:
Vážený pane poslanče, milý bratře Lukáši

Posílám tuto adventní prosbu o interpelaci  pirátskému bratranci a poslanci Tomáši Vymazalovi v kopii, 
signatářům sboru a výzkumu a tvé ženě též.

Třeba se nevěřící poslanec Tomáš po dnešním jednání vlády ve věci konopí chytí za nos a bude trochu pokornější, buji se s vašim politickým spolkem družit, rozhodně ne z daní placené službě lidem. 

.................................
Vidím, že se zajímáš (a nestraníš) o nejpostiženější (exekuce, insolvence, příspěvky postiženým). 
Tomu se politicky říká: DEMOKRAT. 
A to tě šlechtí. 

Mohu tě prosím požádat o interpelaci ministra kultury ve věci nečinnosti a nezákonných rozhodnutích ve věci registrace našeho náboženského sboru? 
V neveřejném  odkazu na ww.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/nabozensky-spolek-european-ecumenical-church-of-nature-z-s/ , ti,  Lukáši a dalším- byť některým humanisticky orientovaným ateistům, jako členu sboru posílám ekumenické zápisy Sněmu a Valné hromady dne 14.5.2016, 20.12. 2017, 18.11.2018 i s podpisy odpovědných a návrh na registraci nejprve náboženské asociace a následně ospělovského sociálního družstva - věznice pro těžké zločince - kriminálníky a umírající - paliativní péče, snížení státních výdajů cca 50 % nejméně ( elektronické náramky a hlasování v komunitách o rozšířené sociálních kontaktů vězně/vězeňkyně - zločince výroby konopí v obci, okrese, kraji a celé republice (po dobu výkonu trestu/okamžitého zrušení arestu dle právní argumentace ve stížnosti ministru kultury pro porušení mezinárodních závazků, prosím, čti pozorně, stálo to na advokátech a znalcích přes milion korun, prosím, čti pozorně)
Studie - architektonické (2 studia) - celého ospělovského vězeňského komplexu jako urbanistický celek Zeleň a zahrada ti obratem pošlu nebo Pirátům do datovky. Jinak je pozadí na http://ospelov.blogspot.com/
Na všechno mám mezinárodní atesty, akreditace a certifikace. 

Jestli dovolíš, požádal bych tě ještě do vánoc o interpelaci 
premiéra, ministra spravedlnosti, ministra vnitra a ministra obrany

Pokud dovolíš, zpracoval bych ti to k podání k interpelaci jako sestře Zuzaně pro interpelaci ministra zdravotnictví - viz příloha - a adventní políček Tomáši Vymazalovi, adventní, v pravdě rozsudků Městského soudu v příloze 

Děkuji předem za Tvé vyjádření a odkazuji na důkazní listiny pro ministra kultury již níže zaslané do tvé poslanecké kanceláře 
Přeji tobě a vám všem, kteří to čtete hezký adventní den, pevné zdraví ve vašich rodinách a stálou pohodu

In Nomine Nature 
Dušan Dvořák
received_2238506412831839.jpeg

---------- Forwarded message ---------
From: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Date: po 17. 12. 2018 v 18:40
Subject: žaloba na ministerstvo kultury - náboženská společnost - na vědomí poslanci Lukáši Kolaříkovi - spoluzakladateli - důkazy pro interpelaci ministra
To: David Macháček <machacek@bbpadvokat.cz>
Cc: Education Cannabis Clinic <education.cannabis.clinic@gmail.com>, <kolarikl@psp.cz>, <rp@pirati.cz>


Dobrý den
Pane advokáte
V příloze vám posílám rozhodnutí Městského soudu v Praze, ve kterém uvádí, 
že žalobu na nečinnost a nezákonné rozhodnutí ministerstva kultury ze dne 1.11.2018, kterou jsem vám zaslal, vedou pod stejnou sp.zn. jako byla ta předchozí úspěšná žaloba, kterou sabotují, jak mohou. 
Prosím, abyste mi poslal plnou moc a na základě dokumentu v příloze zpracoval žalobu na nečinnost a nezákonné rozhodnutí ministerstva kultury k této spisové značce s tím, že budete žádat - jestli to jde - společné projednání a pokud nelze, rozdělení žaloby. 
Domnívám se, možná mylně, že dle § 127 obč.zákoníku může být plná moc vystavena na právnickou osobu, byť nemá - díky nečinnosti  - IČO: 
Nečinnost - zřejmá ze stížnosti ministrovi v příloze (podání návrhu na registraci společně s poslancem Lukášem Kolaříkem dne 14.7.2016, účinnost - právní moc rozsudku Městského soudu v Praze započala dne 16.4.2018, ostatní termíny a jejich porušení ve stížnosti ministrovi)  
Nezákonnost -  zřejmá ze stížnosti ministrovi v příloze (nedodržování správních lhůt rozhodnutí, nedodržování řádného podání do datové schránky, nedodržování řádného označen účastníka řízení, nedodržování správní lhůty u stanovení znalce a svévolné výtky ministerstva kultury)
Děkuji
Dušan Dvořák 

Věznice sv. Bastily v Evropě u Ospělova

Evropa u Ospělova

 ➽➽➽ Stanovy EECN k 10. výročí založení Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. v Ospělově
Preambule:
1. My níže uvedení spoluzakladatelé náboženské společnosti EECN, zřizovatelé EKK a členové asociace CC a dalších dokládáme na adrese oslav sv. Bastily 14.července 2018 v Edukativní konopné klinice v Ospělově, že kaple Nanebevzetí Pany Marie je nám již 8 rok uzavřena k modlitbám, vigiliím a setkáním.
2. Nebude -li  stým dnem a výročím 28.října náboženská společnost ECCN, sp.zn. a CN,z.s. s.zn. řádně zapsáná v rejstříku církví a rejstříku spolků, jsou statutární zástupci CN,z.s. oprávněni zapsat EECN,z.s.
3. Stanovy jako CN,z.s.,
Přílohy: Projekt Adoptuj kytku doložit, Generální plnou moc sv. Bastily doložit. Plnou moc dát 28.10.2018 důkazem.
Prezenční listinu neuvádět Sněm European Ecumenical Church of Nature a Church of Nature,z.s.

 ➽➽➽➽➽ Změna stanov na Sněmu v den adventního Slunovratu dne 20.12.017 doložena na www.church.konopijelek.cz


Starostce obce, předsedovi okresního a ústavního soudu a olomoucké ČTK ad.

Vážená paní starostko, vážení předsedové, milí novináři  

Píši vám jménem sboru European Ecumenical Church of Nature, jehož dokumentaci jste tento týden všichni obdrželi  k oslavě Te Deum dne 14.července 2018 v ospělovské kapli Nanebevzetí

Kapli však obecní úřad v rozporu s přáním Panny Marie odmítá již 8 let zpřístupnit věřícím, kteří nejsou členy vítězné strany v obecních volbách. 

Brněnský a prostějovský předseda vše potřebné obdrželi s pozvánkou na 14.července 2018 do Ospělova k projektu Adoptuj kytku. 

Vážená paní starostko,  vážení předsedové, milí novináři    

Římskokatolická církev je ochotna, jak níže dokládám pod supervizí olomoucké ČTK a Žurnálu UP,  zapůjčit k samostatnému setkání našich poutníků kapli Jana Sarkandera.

Nabídku jsme nevyužili a dohodli se s panem farářem o přímluvy a modlitby v rámci tradiční katolické mše v 15 hodin, kterou v kapli sv. Jana Sarkandera slouží kaplan.

Naše vlastní obec Ospělov činí dle našeho úsudku třemi naprostými neznabohy již 8 let zcela nepřípustné zákazy zpřístupnit věřícím obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově a mluví za křesťany obce, přičemž ti to vyvracejí (např. Křečkovi, Pospíšilovi)! 

Kaple Nanebevzetí  patřila a patří obci Ospělov od dob Masaryka k oslavě setkání, zpěvům a usebrání, patřila a patří vždy obci Ospělov, kterou zastupuje obecní úřad, v jehož čele je starosta obce. 

To je uvedeno ve smlouvě o rozdělení obce Milkov - Ospělov střediskovou obcí dnešního konického Mikroregionu ještě před vstupem do EU, 
Veřejná podpora rekonstrukce ospělovské obecní kaple Nanebevzetí od roku 2004 po vstupu do EU činila cca 95% výdajů z daní občanů a dále byla rekonstrukce zajištěna také z výdajů a práce občanů obce a místních chalupářů a jejich materiálních darů např. na střechu a krovy. 

Majetky obce se řídí k zapůjčení dle toho, jaká pravidla jsou pro občany obce nastavena zákonem, pravidla jsou rovná pro věřící všech konfesí, pro neznabohy, zloděje, podvodníky, profesory, ateisty, zbloudilce i upřímné hledače pravdy a uklizečky. 

Pokud, paní starosto, po tolika letech a přípisech na obci nevíte, co byl II. Vatikánský koncil z hlediska ekumeny, žádám, abyste se u obou otitulovaných vysokoškolsky vzdělaných předsedů poučila a kromě již zaslaných důkazů identifikačních dat zájemců o zpřístupnění kaple Nanebevzetí dne 14.července 2018 jménem 4 nevládních organizací a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky se sídlem v Ospělově abyste zaslala zastupitelům i tento níže uvedený přípis s tím, 

že vás naopak žádáme zaslat seznam ospělovských křesťanů, kteří ospělovskou kapli Nanebevzetí navštíví k setkání křesťanů alespoň 1 x ročně a kteří jsou jako bezvěreci mezi zastupiteli obce Ospělov již údajně 8 let pobouření zpřístupněním ospělovské kaple Nanebevzetí členům výzkumu Konopí je lék a ekumenického sboru European Ecumenical Church of Nature. 

Podle nás jde stran věřících  křesťanů v Opělově, kteří splňují výše uvedené kriterium, pouze o jen rodina Josefa Křečka, která naopak ospělovskou kapli  Nanebevzetí nad jiné vzorně roky udržuje a připravuje ke katolické mši jednou ročně a nikdy jsme nezaznamenali, že by si Křečkovi znepřístupnění kaple stejně jako další občané Ospělova nepřáli(Spichalovi, Andrýskovi, Labounkovi, Kupkovi ad.) 

Petici k zpřístupnění kaple Nanebevzetí podepsalo zákonné kvorum občanů obce pro usnesení zastupitelstva, celkem téměř 2x více, než kvorum v zákonu o obcích žádá. Výsledek? 8 let marnosti se domluvit na zpřístupnění kaple, je na čase to změnit. 

Obecní úřad není žádná farnost náboženského spolku, stejně tak obecní a ústavní soud. 

Jednání starostů obce a obou předsedů je roky v rozporu se zákonem a mezinárodními úmluvami a věříme, že 14.7.2018 společnou modlitbou skončí.   

Mši v Ospělově bych zahájil dne 14.července 2018 biblickým třicátým třetím žalmem, ostatní programové propozice Te Deum jste paní starostko dostala tento týden a osobně jsem vše potřebné sdělil všem členům na čtvrtečním zastupitelstvu obce.

Je-li potřeba cokoliv doplnit, toto mi prosím sdělte. 

Oficiální žádost vám bez dalších důkazů oprávněnosti ekumenického setkání v ospělovské kapli Nanebevzetí dne 14. a 15.7.2018 zašleme datovou schránkou zřizovatelů Edukativní konopné kliniky  asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Na 10.výročí založení odborné společnosti Konopí je lék,z.s. zveme v sobotu 14.7.2018 do Ospělova kromě členů a čestných členů výzkumu, filmového štábu, dobrovolníků kampaně a veřejnoprávních medií,  akademiků, ústavní, vědeckou a uměleckou elitu i naprostou prekurzorovou šmíru, zveme poslance a senátory, zveme vězně svědomí a tč. údajné konopné zločince a kriminálníky, stejně tak zveme všechny zastupitele a občany obce.

Byli bychom potěšeni proslovem starostky a předsedů na úvodní konferenci zahájení ve 12.15 hodin na ospělovské výzkumnické farmě, která je vzdálena 33 metrů od oltáře kaple Nanebevzetí. Pokud jste paní starostko na zastupitelstvu potvrdila, že proti konopí nic nemáte, je váš proslov zcela na místě, stejně tak předsedové, kteří si spletli plodinu konopí s novičokem a češtinu roky netříbili. 

Zastupitelům obce a oběma předsedům vyhrazujeme na mši v kapli Nanebevzetí dne 14.7.2018 celou první řadu od oltáře po pravé i levé straně,  teprve následně budou od druhé řady od oltáře sedět další.  Řady mohou být rozšířeny o židle. 

Vyjádření starosty obce rovněž žádáme k umístění části filmového štábu v prvním patře kaple a sdělení nosnosti. 

Prosíme ale o potvrzení účasti také předsedy, zejména pak kvůli seniorům a handicapovaným. 

V případě, že první lavice nebude obsazena zastupiteli a předsedy, nebo jejich zmocněnci (písemně), bude první řada obsazena pouze a jen seniory a handicapovanými, ať jsou členy jakéhokoliv náboženského sboru nebo politické strany Ospělova. 

Přesný čas mše Te Deum se odvíjí od vašeho vyjádření starostky, zda bude na moji odpovědnost kaple Nanebevzetí po oba dva dny víkendu od 12.15 hod do 19.15.hod zpřístupněna, následně zavřeny nově nainstalované krásné mříže a ponechána otevřena obě křídla dveří osvětleného oltáře. 

Pokud budeme mít klíče od kaple  Nanebevzetí s otevřením veřejnosti v sobotu a neděli od 12.15. do 19.15. hod k soukromým modlitbám našich hostů, nebo členů, skautských oddílů a prohlídkám jednotlivců a návštěvníků obce, tak vše z hlediska bezpečnosti zajistíme zdárně také ke společnému ekumenickému setkání, pokud klíče od kaple od obce nebo paní Křečkové dostaneme alespoň den před konáním akce, tj. nejpozději v pátek 13.7.2018 dopoledne, v pondělí 15.7.2018 bychom je vrátili proti protokolu. 

Našim dlouhodobým cílem je, jak je zastupitelům obce Ospělov známo, vybudovat v obecní kapli Nanebevzetí nejen stánek hudby, zpěvů a modliteb nebo zlatý lavor pro diabetiky v terminálních stadiích metabolického rozvratu a vyzdobit kapli autorskými freskami a zejména kopií sicilské fresky Ježíš léčí slepé, vybudovat mobilní hrachové podloží k modlitbě u oltáře, ale nové též bytelnou zpovědnici k vaporizaci boží vůle a poznání. 

Věříme, že se nám dílo podaří dovést ku prospěchu obce a bouzovského kraje  a všech, kteří v něm žijí. Viz dále přílohou. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.

Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 9. června 2018 14:52
Předmět: Dotaz ke mši v kapli sv. Jana Sarkandera v neděli dne 24.6.2018 a v neděli dne 1.7.2018 pro Tomáše Houfka
Komu: zurnal@upol.cz
Kopie: olomouc@ctk.cz


Od: Kostel sv. Michala, Olomouc
Datum: 8. června 2018 21:34
Předmět: Re: Dotaz ke mši v kapli sv. Jana Sarkandera v neděli dne 24.6.2018 a v neděli dne 1.7.2018 pro Tomáše Houfka
Vážený pane Dušane Dvořáku,

úmysly mši svatých na neděli 24.6. a 1.7. v 15:00 hod. v kapli sv.Jana Sarkandera jsou volné,tudíž je možné zapsat Váš úmysl: za těžce zkoušeného kamaráda Tomáše Houfka.
Jedná se o nedělní mši svatou pro všechny věřící, kteří na ni přijdou, kdy liturgické texty jsou dané, tudíž nic jiného se nepřidává, kromě úmyslu, který se čte jako poslední z přímluvných modliteb.
Mši svatou bude mít pan kaplan. 
Po mši svaté se zastavte za ním v sákristii přinést obětní dar.
S přáním Božího požehnání Vás zdraví
P. Antonín Štefek 

Dne 8. června 2018 19:39 Dušan Dvořák napsal:

Vážený pane faráři  

Srdečně Vás zdravím a splňuji dohodu. 

Dnes jsme spolu telefonicky hovořili ohledně možnosti přímluv a modliteb za našeho  těžce zkoušeného kamaráda Tomáše Houfka. 

Právě Sarkanderova kaple je symbolem tragického utrpení nevinného člověka.
Nelze dle nás zvolit příhodnější místo přímluvy a modliteb. 

Děkuji Vám předem za vyjádření, zda je mše ve tři hodiny v neděli dne 24.6.2018 a v neděli dne 1.7.2018 již někomu v přímluvách a modlitbách věnována, pokud ne, rádi bychom Vás požádali o možnost vykonání tohoto obřadu v průběhu Vámi vedené mše. 

Pokud by to nešlo, rádi bychom se v kapli setkali v navrženém čase 16.30 hod., kdy by byla kaple  jen pro naše poutníky a setkání věřících bych vedl osobně s třicátým třetím žalmem. 

Dovolte prosím, abych Vám k našemu kamarádovi sdělil alespoň pár zásadních informací.  

Tomáš Houfek se narodil 6. ledna 1983 a bydlí v malé jihomoravské obci Dobšice 
Před lety onemocněl rakovinou. Jako bylinkář se rozhodl odmítnout chemickou léčbu. 
Jeho videa o kraji, kde žije, si můžete prohlédnout na  http://www.videoprezent.cz/ostatni-videoprezentace/

Ve středu dne 27.června 2018 bude Tomáš  v 9.00 hod. podstupovat velmi náročné odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci,  zda měl právo odmítnout chemoterapii a vyléčit se bylinami a pomáhat dál druhým, nebo má za pomoc sobě a bližnímu jít na 8 let do vězení, když nikomu nic zlého neudělal, naopak.  

Přímluvy za Tomáše chceme činit jak v neděli 24.června 2018, tak v neděli dne 1.července 2018. 

Věříme v milosrdenství, soucit a chováme naději ve vyslyšení našich modliteb a sílu Zákona. Děkujeme. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.
Church of Nature, z.s.

Transformace o.s. Ospělov / Church of Nature,z.s. 
  1. O.s. Ospělov je dlouhodobě nečinné. Navrhovatel transformace o.s. Mgr. Dušan Dvořák, a Mgr. Radomíra Dvořáková spoluzakladatelé o.s. zastoupeni asociací Cannabis is The Cure,z.s. a níže uvedení zakladatelé Church of Nature,z.s. se svými partnery investovali do o.s. v letech 2007 - 2009 cca 50 tisíc Kč materiálových darů a cca 50 tisíc Kč ve službách pro o.s. a vydali knihu o historii kraje "Historie dávná a nedávná". 
  2. V době platnosti nového občanského zákoníku bylo o.s. Ospělov v dubnu 2014 registrováno k prodeji lihu bez transformace o.s. 
  3. Od 21. března 2017 do 28.října 2017 byly odpovědným osobám o.s. zaslány 3 výzvy k transformaci o.s.- bez reakce: První výzvu k transformaci o.s. zaslal Dušan Dvořák datovou schránkou rovněž na spolkový rejstříkový soud Krajský soud v Brně, Obecní úřad Ludmírov a Městský úřad v Konici.  Adresátem výzvy byl v ARES uveden jako statutární zástupce o.s. Ing. Josef Popelka. Výzva navrhovala Ing. Josefu Popelkovi týden k vyjádření. Bez reakce. Druhá výzva k transformaci o.s. byla zaslána emailem druhému statutarnímu zástupci o.s. Josefu Dolanskému. Rovněž bez reakce. Třetí výzva byla archivována i ze strany asociace. Adresát byl opět v ARES uvedený statutární zástupce o.s.  Ing. Josef Popelka. Opět bez reakce. Viz níže.  
K jednání správních rad asociace a kolegia pastorů dne 10.12.2017 a Valné hromadě asociace a sboru dne 20.12.2017 zpracoval dne 17.11.2017 Mgr. Dušan Dvořák