Church of Nature, z.s.

Transformace o.s. Ospělov / Church of Nature,z.s. 
  1. O.s. Ospělov je dlouhodobě nečinné. Navrhovatel transformace o.s. Mgr. Dušan Dvořák, a Mgr. Radomíra Dvořáková spoluzakladatelé o.s. zastoupeni asociací Cannabis is The Cure,z.s. a níže uvedení zakladatelé Church of Nature,z.s. se svými partnery investovali do o.s. v letech 2007 - 2009 cca 50 tisíc Kč materiálových darů a cca 50 tisíc Kč ve službách pro o.s. a vydali knihu o historii kraje "Historie dávná a nedávná". 
  2. V době platnosti nového občanského zákoníku bylo o.s. Ospělov v dubnu 2014 registrováno k prodeji lihu bez transformace o.s. 
  3. Od 21. března 2017 do 28.října 2017 byly odpovědným osobám o.s. zaslány 3 výzvy k transformaci o.s.- bez reakce: První výzvu k transformaci o.s. zaslal Dušan Dvořák datovou schránkou rovněž na spolkový rejstříkový soud Krajský soud v Brně, Obecní úřad Ludmírov a Městský úřad v Konici.  Adresátem výzvy byl v ARES uveden jako statutární zástupce o.s. Ing. Josef Popelka. Výzva navrhovala Ing. Josefu Popelkovi týden k vyjádření. Bez reakce. Druhá výzva k transformaci o.s. byla zaslána emailem druhému statutarnímu zástupci o.s. Josefu Dolanskému. Rovněž bez reakce. Třetí výzva byla archivována i ze strany asociace. Adresát byl opět v ARES uvedený statutární zástupce o.s.  Ing. Josef Popelka. Opět bez reakce. Viz níže.  
K jednání správních rad asociace a kolegia pastorů dne 10.12.2017 a Valné hromadě asociace a sboru dne 20.12.2017 zpracoval dne 17.11.2017 Mgr. Dušan Dvořák