Starostce obce, předsedovi okresního a ústavního soudu a olomoucké ČTK ad.

Vážená paní starostko, vážení předsedové, milí novináři  

Píši vám jménem sboru European Ecumenical Church of Nature, jehož dokumentaci jste tento týden všichni obdrželi  k oslavě Te Deum dne 14.července 2018 v ospělovské kapli Nanebevzetí

Kapli však obecní úřad v rozporu s přáním Panny Marie odmítá již 8 let zpřístupnit věřícím, kteří nejsou členy vítězné strany v obecních volbách. 

Brněnský a prostějovský předseda vše potřebné obdrželi s pozvánkou na 14.července 2018 do Ospělova k projektu Adoptuj kytku. 

Vážená paní starostko,  vážení předsedové, milí novináři    

Římskokatolická církev je ochotna, jak níže dokládám pod supervizí olomoucké ČTK a Žurnálu UP,  zapůjčit k samostatnému setkání našich poutníků kapli Jana Sarkandera.

Nabídku jsme nevyužili a dohodli se s panem farářem o přímluvy a modlitby v rámci tradiční katolické mše v 15 hodin, kterou v kapli sv. Jana Sarkandera slouží kaplan.

Naše vlastní obec Ospělov činí dle našeho úsudku třemi naprostými neznabohy již 8 let zcela nepřípustné zákazy zpřístupnit věřícím obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově a mluví za křesťany obce, přičemž ti to vyvracejí (např. Křečkovi, Pospíšilovi)! 

Kaple Nanebevzetí  patřila a patří obci Ospělov od dob Masaryka k oslavě setkání, zpěvům a usebrání, patřila a patří vždy obci Ospělov, kterou zastupuje obecní úřad, v jehož čele je starosta obce. 

To je uvedeno ve smlouvě o rozdělení obce Milkov - Ospělov střediskovou obcí dnešního konického Mikroregionu ještě před vstupem do EU, 
Veřejná podpora rekonstrukce ospělovské obecní kaple Nanebevzetí od roku 2004 po vstupu do EU činila cca 95% výdajů z daní občanů a dále byla rekonstrukce zajištěna také z výdajů a práce občanů obce a místních chalupářů a jejich materiálních darů např. na střechu a krovy. 

Majetky obce se řídí k zapůjčení dle toho, jaká pravidla jsou pro občany obce nastavena zákonem, pravidla jsou rovná pro věřící všech konfesí, pro neznabohy, zloděje, podvodníky, profesory, ateisty, zbloudilce i upřímné hledače pravdy a uklizečky. 

Pokud, paní starosto, po tolika letech a přípisech na obci nevíte, co byl II. Vatikánský koncil z hlediska ekumeny, žádám, abyste se u obou otitulovaných vysokoškolsky vzdělaných předsedů poučila a kromě již zaslaných důkazů identifikačních dat zájemců o zpřístupnění kaple Nanebevzetí dne 14.července 2018 jménem 4 nevládních organizací a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky se sídlem v Ospělově abyste zaslala zastupitelům i tento níže uvedený přípis s tím, 

že vás naopak žádáme zaslat seznam ospělovských křesťanů, kteří ospělovskou kapli Nanebevzetí navštíví k setkání křesťanů alespoň 1 x ročně a kteří jsou jako bezvěreci mezi zastupiteli obce Ospělov již údajně 8 let pobouření zpřístupněním ospělovské kaple Nanebevzetí členům výzkumu Konopí je lék a ekumenického sboru European Ecumenical Church of Nature. 

Podle nás jde stran věřících  křesťanů v Opělově, kteří splňují výše uvedené kriterium, pouze o jen rodina Josefa Křečka, která naopak ospělovskou kapli  Nanebevzetí nad jiné vzorně roky udržuje a připravuje ke katolické mši jednou ročně a nikdy jsme nezaznamenali, že by si Křečkovi znepřístupnění kaple stejně jako další občané Ospělova nepřáli(Spichalovi, Andrýskovi, Labounkovi, Kupkovi ad.) 

Petici k zpřístupnění kaple Nanebevzetí podepsalo zákonné kvorum občanů obce pro usnesení zastupitelstva, celkem téměř 2x více, než kvorum v zákonu o obcích žádá. Výsledek? 8 let marnosti se domluvit na zpřístupnění kaple, je na čase to změnit. 

Obecní úřad není žádná farnost náboženského spolku, stejně tak obecní a ústavní soud. 

Jednání starostů obce a obou předsedů je roky v rozporu se zákonem a mezinárodními úmluvami a věříme, že 14.7.2018 společnou modlitbou skončí.   

Mši v Ospělově bych zahájil dne 14.července 2018 biblickým třicátým třetím žalmem, ostatní programové propozice Te Deum jste paní starostko dostala tento týden a osobně jsem vše potřebné sdělil všem členům na čtvrtečním zastupitelstvu obce.

Je-li potřeba cokoliv doplnit, toto mi prosím sdělte. 

Oficiální žádost vám bez dalších důkazů oprávněnosti ekumenického setkání v ospělovské kapli Nanebevzetí dne 14. a 15.7.2018 zašleme datovou schránkou zřizovatelů Edukativní konopné kliniky  asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Na 10.výročí založení odborné společnosti Konopí je lék,z.s. zveme v sobotu 14.7.2018 do Ospělova kromě členů a čestných členů výzkumu, filmového štábu, dobrovolníků kampaně a veřejnoprávních medií,  akademiků, ústavní, vědeckou a uměleckou elitu i naprostou prekurzorovou šmíru, zveme poslance a senátory, zveme vězně svědomí a tč. údajné konopné zločince a kriminálníky, stejně tak zveme všechny zastupitele a občany obce.

Byli bychom potěšeni proslovem starostky a předsedů na úvodní konferenci zahájení ve 12.15 hodin na ospělovské výzkumnické farmě, která je vzdálena 33 metrů od oltáře kaple Nanebevzetí. Pokud jste paní starostko na zastupitelstvu potvrdila, že proti konopí nic nemáte, je váš proslov zcela na místě, stejně tak předsedové, kteří si spletli plodinu konopí s novičokem a češtinu roky netříbili. 

Zastupitelům obce a oběma předsedům vyhrazujeme na mši v kapli Nanebevzetí dne 14.7.2018 celou první řadu od oltáře po pravé i levé straně,  teprve následně budou od druhé řady od oltáře sedět další.  Řady mohou být rozšířeny o židle. 

Vyjádření starosty obce rovněž žádáme k umístění části filmového štábu v prvním patře kaple a sdělení nosnosti. 

Prosíme ale o potvrzení účasti také předsedy, zejména pak kvůli seniorům a handicapovaným. 

V případě, že první lavice nebude obsazena zastupiteli a předsedy, nebo jejich zmocněnci (písemně), bude první řada obsazena pouze a jen seniory a handicapovanými, ať jsou členy jakéhokoliv náboženského sboru nebo politické strany Ospělova. 

Přesný čas mše Te Deum se odvíjí od vašeho vyjádření starostky, zda bude na moji odpovědnost kaple Nanebevzetí po oba dva dny víkendu od 12.15 hod do 19.15.hod zpřístupněna, následně zavřeny nově nainstalované krásné mříže a ponechána otevřena obě křídla dveří osvětleného oltáře. 

Pokud budeme mít klíče od kaple  Nanebevzetí s otevřením veřejnosti v sobotu a neděli od 12.15. do 19.15. hod k soukromým modlitbám našich hostů, nebo členů, skautských oddílů a prohlídkám jednotlivců a návštěvníků obce, tak vše z hlediska bezpečnosti zajistíme zdárně také ke společnému ekumenickému setkání, pokud klíče od kaple od obce nebo paní Křečkové dostaneme alespoň den před konáním akce, tj. nejpozději v pátek 13.7.2018 dopoledne, v pondělí 15.7.2018 bychom je vrátili proti protokolu. 

Našim dlouhodobým cílem je, jak je zastupitelům obce Ospělov známo, vybudovat v obecní kapli Nanebevzetí nejen stánek hudby, zpěvů a modliteb nebo zlatý lavor pro diabetiky v terminálních stadiích metabolického rozvratu a vyzdobit kapli autorskými freskami a zejména kopií sicilské fresky Ježíš léčí slepé, vybudovat mobilní hrachové podloží k modlitbě u oltáře, ale nové též bytelnou zpovědnici k vaporizaci boží vůle a poznání. 

Věříme, že se nám dílo podaří dovést ku prospěchu obce a bouzovského kraje  a všech, kteří v něm žijí. Viz dále přílohou. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.

Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 9. června 2018 14:52
Předmět: Dotaz ke mši v kapli sv. Jana Sarkandera v neděli dne 24.6.2018 a v neděli dne 1.7.2018 pro Tomáše Houfka
Komu: zurnal@upol.cz
Kopie: olomouc@ctk.cz


Od: Kostel sv. Michala, Olomouc
Datum: 8. června 2018 21:34
Předmět: Re: Dotaz ke mši v kapli sv. Jana Sarkandera v neděli dne 24.6.2018 a v neděli dne 1.7.2018 pro Tomáše Houfka
Vážený pane Dušane Dvořáku,

úmysly mši svatých na neděli 24.6. a 1.7. v 15:00 hod. v kapli sv.Jana Sarkandera jsou volné,tudíž je možné zapsat Váš úmysl: za těžce zkoušeného kamaráda Tomáše Houfka.
Jedná se o nedělní mši svatou pro všechny věřící, kteří na ni přijdou, kdy liturgické texty jsou dané, tudíž nic jiného se nepřidává, kromě úmyslu, který se čte jako poslední z přímluvných modliteb.
Mši svatou bude mít pan kaplan. 
Po mši svaté se zastavte za ním v sákristii přinést obětní dar.
S přáním Božího požehnání Vás zdraví
P. Antonín Štefek 

Dne 8. června 2018 19:39 Dušan Dvořák napsal:

Vážený pane faráři  

Srdečně Vás zdravím a splňuji dohodu. 

Dnes jsme spolu telefonicky hovořili ohledně možnosti přímluv a modliteb za našeho  těžce zkoušeného kamaráda Tomáše Houfka. 

Právě Sarkanderova kaple je symbolem tragického utrpení nevinného člověka.
Nelze dle nás zvolit příhodnější místo přímluvy a modliteb. 

Děkuji Vám předem za vyjádření, zda je mše ve tři hodiny v neděli dne 24.6.2018 a v neděli dne 1.7.2018 již někomu v přímluvách a modlitbách věnována, pokud ne, rádi bychom Vás požádali o možnost vykonání tohoto obřadu v průběhu Vámi vedené mše. 

Pokud by to nešlo, rádi bychom se v kapli setkali v navrženém čase 16.30 hod., kdy by byla kaple  jen pro naše poutníky a setkání věřících bych vedl osobně s třicátým třetím žalmem. 

Dovolte prosím, abych Vám k našemu kamarádovi sdělil alespoň pár zásadních informací.  

Tomáš Houfek se narodil 6. ledna 1983 a bydlí v malé jihomoravské obci Dobšice 
Před lety onemocněl rakovinou. Jako bylinkář se rozhodl odmítnout chemickou léčbu. 
Jeho videa o kraji, kde žije, si můžete prohlédnout na  http://www.videoprezent.cz/ostatni-videoprezentace/

Ve středu dne 27.června 2018 bude Tomáš  v 9.00 hod. podstupovat velmi náročné odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci,  zda měl právo odmítnout chemoterapii a vyléčit se bylinami a pomáhat dál druhým, nebo má za pomoc sobě a bližnímu jít na 8 let do vězení, když nikomu nic zlého neudělal, naopak.  

Přímluvy za Tomáše chceme činit jak v neděli 24.června 2018, tak v neděli dne 1.července 2018. 

Věříme v milosrdenství, soucit a chováme naději ve vyslyšení našich modliteb a sílu Zákona. Děkujeme. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.